Žao nam je, ali samo ako dozvolite JavaScript možete koristiti sajt.

Veoma lako možete da dozvolite/uključite JavaScript. Za pomoć KLIKNITE OVDE.

Kreirajte nalog
Prijava Registracija

Pravila i Uslovi Korišćenja Web Sajta


1. Uslovi
Pristupanjem ovom web sajtu, pristajete da budete obavezani Pravilima i Uslovima Korišćenja ovog web sajta, svim važećim zakonima i propisima i pristajete da snosite odgovornost za postupanje u skladu sa nekim od primenljivih lokalnih propisa. Ukoliko se ne slažete sa nekim od ovih uslova, zabranjeno vam je korišćenje i pristupanje ovom sajtu. Sadržaj ove veb stranice zaštićen je primenljivim zakonima o autorskom pravu i zakonom o zaštitnom znaku.
 
2. Dozvola Upotrebe
a.    Dozvoljava se privremeno preuzimanje jedne kopije sadržaja (informacije ili softvera) sa web sajta eTennis League (kompanija sa ograničenom odgovornošću) isključivo u svrhe pregleda i korišćenja u nekomercijalne svrhe. Ovo je odobrenje licence, a ne odobrenje za prenos naziva i pod ovom licencom ne možete:
i.    menjati ili kopirati sadržaj;
ii.    koristiti sadržaj u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo kakvo javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno);
iii.    pokušati rastavljanje ili obrnuti inženjering bilo kog softvera koji se nalazi na stranici eTennisLeague.com;
iv.    uklanjati bilo koje oznake autorskih prava ili druge oznake vlasništva sa sadržaja; ili
v.    prebacivati sadržaje drugom licu ili ,,preslikavati’’ sadržaje na bilo kom drugom serveru.
b.     Ova dozvola se automatski ukida ukoliko prekršite bilo koje od ovih ograničenja i može biti ukinuta u bilo kom trenutku od strane eTennisLeague.com. Nakon ukidanja mogućnosti pregleda ovih sadržaja ili nakon ukidanja ove dozvole, u obavezi ste da uništite sav preuzeti sadržaj koji je u vašem vlasništvu, bilo da je to u elektronskom ili štampanom obliku.
 
3. Izuzeće od Odgovornosti
a.    Sadržaji na web sajtu eTennisLeague.com su omogućeni ,,kao što jesu’’. eTennisLeague.com ne daje garancije za njih, izričite ili prećutne, i ovim putem se odriče odgovornosti i demantuje sve ostale garancije, uključujući bez ograničenja, podrazumevane garancije ili uslove prodaje, pogodnosti za određenu svrhu, ili kršenje prava intelektualnog vlasništva kao i bilo koji drugi vid kršenja prava. Štaviše, eTennisLeague.com ne garantuje niti se predstavlja za bilo kakve probleme koji se tiču tačnosti, eventualnih ishoda ili pouzdanosti korišćenja sadržaja na njegovoj internet web stranici ili sadržaja na web stranicama koje su inače povezane sa ovim sajtom.
 
4. Ograničenja
eTennisLeague.com ili njeni dobavljači ni u kom slučaju neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu (što, bez ograničenja, podrazumeva štetu usled gubitka podataka ili profita, ili prekida poslovanja), nastalu zbog korišćenja ili nemogućnosti da se koriste sadržaji na internet sajtu eTennisLeague.com, iako je eTennisLeague.com ili ovlašćeni predstavnik eTennisLeague.com bio obavešten usmenim ili pisanim putem o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija ili ograničenja odgovornosti za posledične ili slučajne štete, gore navedena ograničenja možda se ne mogu primeniti u vašem slučaju.
 
 5. Revizije i štamparske greške
 

Sadržaji dostupni na eTennisLeague.com mogu sadržati tehničke, tekstualne ili fotografske greške. eTennisLeague.com ne daje garanciju da su bilo koji od sadržaja na njihovoj web stranici ispravni, potpuni ili još uvek važeći. eTennisLeague.com može u bilo kom trenutku izmeniti sadržaje koji su dostupni na njihovom web sajtu bez prethodnog upozorenja korisnika. eTennisLeague.com nije ni u kakvoj obavezi da ažurira sadržaj.
 
6. Linkovi
eTennisLeague.com nije pregledao sve sajtove koji su povezani sa njihovim internet web sajtom i ne snosi odgovornost sa sadržaj bilo kojih od tih sajtova. Uključivanje linkova na sajtu ne podrazumeva odobrenje od strane sajta eTennisLeague.com. Korišćenje bilo kog od tih web sajtova je na sopstvenu odgovornost korisnika.
 
7. Revizija Uslova Korišćenja
 eTennisLeague.com može ponovo izmeniti uslove korišćenja njihove web stranice u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Korišćenjem ovog web sajta obavezujete se da budete vezani za tadašnju verziju ovih Pravila i Uslova Korišćenja.
 
Opšte odredbe
Politika Privatnosti
Vaša privatnost je od velikog značaja za nas. U skladu sa tim, razvili smo ovu Politiku Privatnosti kako bismo vas informisali o načinu na koji prikupljamo, koristimo, delimo i otkrivamo vaše lične podatke. Naša Politika Privatnosti je sledeća.
•    Pre ili u vreme prikupljanja ličnih podataka, mi ćemo identifikovati potrebe za koje se informacije prikupljaju.
•    Mi ćemo prikupiti i koristiti lične podatke samo u cilju ispunjavanja tih ciljeva utvrđenih od strane nas i za druge kompatibilne namene, ukoliko dobijemo saglasnost pojedinca u pitanju, ili kako je propisano zakonom.
•    Mi ćemo zadržati lične podatke onoliko dugo koliko su potrebne za ispunjenje te svrhe.
•    Mi ćemo prikupljati lične informacije na zakonit i ispravan način i, po potrebi, uz znanje ili saglasnost pojedinca.
•    Lični podaci treba da budu relevantni za svrhe u koje se koriste, i, u meri neophodnoj za te svrhe, trebalo bi da budu tačni i potpuni.
•    Mi ćemo štititi lične podatke razumnim bezbednosnim merama zaštite od gubitka ili krađe, kao i neovlašćenog pristupa, objavljivanja, kopiranja, korišćenja ili modifikovanja.
•    Mi ćemo učiniti lako dostupnim informacije naših politika i prakse koje se odnose na upravljanje ličnim informacijama.
Mi smo posvećeni sprovođenju naše politike poslovanja u skladu sa ovim principima, kako biste se osigurali da poverljivost ličnih informacija bude zaštićena i održavana.